Letselschade

Afhandeling van letselschade is een ingewikkeld en veelal tijdrovend proces. Inschakeling van een deskundige, die u bijstaat voor afhandeling van uw schade, is om die reden verstandig en veelal noodzakelijk om een correcte en vlotte afhandeling van uw schade en verhaal van alle kosten te waarborgen. Dit begint al met de aansprakelijkheidsvraag: want kan iemand anders ook echt aansprakelijk worden gesteld voor uw letsel? Dit wordt dan ook als eerste door ons beoordeeld. Alle administratieve rompslomp en overleg met de aansprakelijke verzekeraar wordt door ons voor u uit handen genomen. En uiteraard houden wij u goed op de hoogte van de voortgang.

Bij letsel zoals een beenbreuk of nekletsel als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval wordt u geconfronteerd met allerlei zorgen van emotionele, financiële en administratieve aard. De gevolgen van een ongeval kunnen ingrijpend zijn, zoals het wegvallen van inkomen en het optreden van pensioenschade. Inschakeling van huishoudelijke hulp of opvang en verzorging van de kinderen kan ook nodig zijn.

Als deskundige belangenbehartiger brengen wij voor u niet alleen alle schade en kosten in kaart, maar zorgen zonodig ook voor inschakeling van andere specialisten zoals een arbeidsdeskundige of een financieel expert. Het gaat bij letselschade niet alleen om reiskosten, ziekenhuiskosten of smartengeld. Bij blijvende gevolgen kan het ook gaan om oplossingen voor de noodzakelijke aanpassingen in de werk- of thuissituatie. Wij staan u tijdens dit hele proces bij en zorgen voor een goede begeleiding.

Het uiteindelijke doel is om een passende schadevergoeding te krijgen voor uw letsel. Een letselschadezaak kan echter een lange(re) tijd duren, daarom vragen wij altijd een voorschot op de schadevergoeding om lopende kosten te dekken. Een schadevergoeding kan niet het emotionele leed vergoeden van uw situatie, maar wel helpen bij de financiële gevolgen van het ongeval. Hier staan wij u graag in bij.