Wettelijke Rente

Een schuldschuldenaar die niet op tijd een schuld betaalt is in bepaalde gevallen rente verschuldigd aan zijn schuldeiser. Dit ook voor schadeverzekeraars jegens verkeersslachtoffers. De wettelijke rente is geregeld in de artikelen 199 en 120 van Boek 6 van ons Burgerlijk Wetboek. Deze rente bedraagt sinds 2011 3% op jaarbasis en wordt jaarlijks door de Overheid beoordeeld en is gekoppeld aan de gemiddelde rente op staatsobligaties. Zo nodig wordt de rente bij AMvB aangepast.

Voor de meeste schadeposten geldt dat men de rente schriftelijk moet aanzeggen. Alleen bij smartengeld geldt dat de rente direct loopt vanaf de schade-datum. Bij grote schaden en vooral toekomstschaden, denk aan toekomstig gemis van inkomen, kan de rentepost aanzienlijk oplopen. Daarom is het een taak voor de juridisch adviseur deze post goed in de gaten te houden. De rentepost vormt richting de verzekeraar een stok achter deur wanneer men een zaak probeert te vertragen.

Mr. J.P. OrneeWettelijke Rente

Geef een reactie