Second opinion

Afhandeling van letselschade is een ingewikkeld en veelal tijdrovend proces. Inschakeling van een deskundige, die u bijstaat voor afhandeling van uw schade, is om die reden verstandig en veelal noodzakelijk om een correcte en vlotte afhandeling van uw schade en verhaal van alle kosten te waarborgen. Bij twijfel over uw huidige adviseur kunt u ons vrijblijvend de vraag voorleggen of uw zaak deskundig en voortvarend wordt behandeld. Daarbij beoordelen wij tevens de aansprakelijkheidsvraag. Bij het geven van een second opinion berekenen wij geen kosten.

Bij letsel na een ongeval wordt u geconfronteerd met allerlei zorgen van emotionele, financiële en administratieve aard. De gevolgen van een ongeval kunnen ingrijpend zijn, zoals het wegvallen van inkomen en het optreden van schade. Voor u is het daarom belangrijk dat u de rompslomp van administratie en overleg met een verzekeraar uit handen kunt geven aan een professionele en onafhankelijk juridisch adviseur.

Vertrouwen in uw juridisch adviseur is daarom doorslaggevend. Ingeval van een overlijdenschade verzorgen wij het opstellen van een schadeberekening. Als deskundige belangenbehartiger brengen wij voor u niet alleen alle schade en kosten in kaart, maar zorgen zonodig ook voor inschakeling van andere specialisten zoals een arbeidsdeskundige of een financieel expert.

Bij twijfel over uw huidige adviseur kunt u ons vrijblijvend de vraag voorleggen of uw zaak deskundig en voortvarend wordt behandeld.

Wij staan u tijdens dit proces geheel terzijde en zorgen dat op de lopende schade tijdig voorschotten door de betrokken verzekeraar worden betaald. Voor de beoordeling van letselschade is beoordeling van de medische gegevens door een gespecialiseerde arts van groot belang.

Ons bureau werkt samen met een RGA geregistreerd arts/verzekeringsarts. Deze medisch adviseur brengt aan ons bureau een onafhankelijk medisch advies uit, aan de hand waarvan de schade begroot wordt. Zonodig kunnen wij voor u de begeleiding verzorgen indien een Rechtbankprocedure noodzakelijk is of het aanvragen van een proces advies. Een persoonlijk en direct overleg met onze cliënten staat hierbij altijd voorop.

letselschade

Vragen? Wij horen graag van u.

Contact

Letselschade Sneek, Mr. J.P. Ornée
Famylje Leverstrjitte 28
8603 EC Sneek
T: 0515 43 25 06
M: 06 144 545 66
info@letselschadesneek.nl
Direct bellen
Erwin BakkerSecond opinion