Buitengerechtelijke kosten.

Bij letselschaden laat naar schatting 95 % van de slachtoffers zich bijstaan door een juridisch adviseur dan wel een rechtsbijstandsverzekeraar, vakbond of een gespecialiseerde jurist in letselschaden. Aangezien de bepaling en afhandeling van een letselschade een ingewikkeld en tijdrovend proces is, is het voor slachtoffers of nabestaanden verstandig en prettig dit werk uit handen te geven aan een vertrouwde deskundige op dit gebied. De kosten van een deskundige, ook de kosten van een eigen medisch adviseur, vormen een schadepost welk op zich ook op de aansprakelijke verzekeraar verhaalbaar is. Dit is mogelijk op grond van het Hoge Raad arrest London & Lancashire versus Drenth gewezen op 3 april 1987, NJ 1988, 275.Voorwaarden zijn wel dat er een aansprakelijke partij moet zijn en deze kosten redelijk en noodzakelijk zijn.

Veelal wordt een letselschade zonder dagvaarding of rechtbankprocedure afgewikkeld. Het is dus een misverstand dat u verplicht bent om hiervoor een advocaat in te schakelen Vele spelregels en Gedragscodes van o.a. de Letselschade Raad, waaraan schadeverzekeraars gebonden zijn, helpen hierbij. Bij inschakeling van een juridisch adviseur dient u vooraf goede en duidelijke afspraken te maken en te waken voor bijv. no cure no pay afspraken: zulke afspraken lijken aantrekkelijk maar kunnen in bepaalde gevallen sterk in uw nadeel uitvallen omdat u een percentage van uw schade-uitkering later dient af te dragen aan uw juridisch adviseur. Bij volledig verhaal van uw eigen persoonlijke schade kunt u immers ook aanspraak maken op volledige vergoeding van de kosten van uw juridisch adviseur.

Mr. J.P. OrneeBuitengerechtelijke kosten.

Geef een reactie