Bedrijfsongeval?

Wij verzorgen de gehele begeleiding van de regeling van uw schade. Neem direct contact met ons op:

06 144 545 66

Bedrijfsongeval

Afhandeling van letselschade na een bedrijfsongeval of arbeidsongeval is een ingewikkeld en veelal tijdrovend proces. Inschakeling van een deskundige, die u bijstaat voor afhandeling van uw schade, is om die reden verstandig en veelal noodzakelijk om een correcte en vlotte afhandeling van uw schade en verhaal van alle kosten te waarborgen. Ook de aansprakelijkheidsvraag van het bedrijfsongeval wordt door ons bureau beoordeeld hetgeen juist bij bedrijfsongevallen specifieke juridische kennis vergt. Bureau Letselschade Sneek beschikt over deze kennis. Alle administratieve rompslomp en overleg met de aansprakelijke verzekeraar wordt door ons voor u uit handen genomen. Wij verzorgen de gehele begeleiding van de regeling van uw schade.

Bij een beenbreuk of bijvoorbeeld nekletsel als gevolg van een bedrijfsongeval wordt u geconfronteerd met allerlei zorgen van emotionele, financiële en administratieve aard.

De gevolgen van een ongeval kunnen ingrijpend zijn, zoals het wegvallen van inkomen en het optreden van pensioenschade. Inschakeling van huishoudelijke hulp of opvang en verzorging van de kinderen is dan nodig.

Inschakeling van een deskundige is verstandig en veelal noodzakelijk om een correcte en vlotte afhandeling van uw schade te waarborgen.

Als deskundige belangenbehartiger brengen wij voor u niet alleen alle schade en kosten in kaart, maar zorgen zonodig ook voor inschakeling van andere specialisten zoals een arbeidsdeskundige of een financieel expert.

Het gaat bij letselschade niet alleen om reiskosten, ziekenhuiskosten of smartengeld.

Bij blijvende gevolgen kan het ook gaan om oplossingen voor de noodzakelijke aanpassingen in de werk- of thuissituatie. Wij staan u tijdens dit proces geheel terzijde en zorgen dat na het bedrijfsongeval op de lopende schade tijdig voorschotten door de be-trokken verzekeraar worden betaald.

Voor de vaststelling van letselschade is beoordeling van de medische gegevens door een gespecialiseerde arts van groot belang, zeker bij nek-en rugletsels. Ons bureau werkt samen met een RGA geregistreerd arts/verzekeringsgeneeskundige. Deze medisch adviseur brengt in uw belang aan ons bureau een onafhankelijk medisch advies uit, aan de hand waarvan de schade begroot wordt.

letselschade

Vragen? Wij horen graag van u.

Contact

Letselschade Sneek, Mr. J.P. Ornée
Famylje Leverstrjitte 28
8603 EC Sneek
T: 0515 43 25 06
M: 06 144 545 66
info@letselschadesneek.nl
Direct bellen
Erwin BakkerBedrijfsongeval