Gratis hulp bij letselschade. Onafhankelijke, deskundige en vertrouwde juridische begeleiding.

Mr. J.P. Ornée

Letselschade

Afhandeling van letselschade is een ingewikkeld en veelal tijdrovend proces. Inschakeling van een deskundige, die u bijstaat voor afhandeling van uw schade, is om die reden verstandig en veelal noodzakelijk om een correcte en vlotte afhandeling van uw schade en verhaal van alle kosten te waarborgen. Ook de aansprakelijkheidsvraag wordt door ons beoordeeld. Alle administratieve rompslomp en overleg met de aansprakelijke verzekeraar wordt door ons voor u uit handen genomen. Bij een beenbreuk of bijvoorbeeld nekletsel als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval, dan wel sportongeval of een medische fout wordt u geconfronteerd met allerlei zorgen van emotionele, financiële en administratieve aard.

De gevolgen van een ongeval kunnen ingrijpend zijn, zoals het wegvallen van inkomen en het optreden van pensioenschade. Inschakeling van huishoudelijke hulp of opvang en verzorging van de kinderen is dan nodig.

Wij verzorgen de gehele begeleiding van de regeling van uw schade.

Als deskundige belangenbehartiger brengen wij voor u niet alleen alle schade en kosten in kaart, maar zorgen zonodig ook voor inschakeling van andere specialisten zoals een arbeidsdeskundige of een financieel expert. Het gaat bij letselschade niet alleen om reiskosten, ziekenhuiskosten of smartengeld.

Bij blijvende gevolgen kan het ook gaan om oplossingen voor de noodzakelijke aanpassingen in de werk- of thuissituatie.Wij staan u tijdens dit proces geheel terzijde en zorgen dat op de lopende schade tijdig voorschotten conform de GBL-Code door de aansprakelijke verzekeraar worden betaald.

Letselschade

ongeval

Schadefonds geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is in 1976 opgericht om een financiële tegemoetkoming aan mensen te geven die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf in Nederland met een ernstig psychisch of fysiek letsel als gevolg. Per jaar melden zich ongeveer 7.000 mensen bij het Schadefonds aan. De uitkering kan zijn voor nabestaanden of slachtoffers zelf. Veelal gaat

kosten letselschade

Buitengerechtelijke kosten.

Bij letselschaden laat naar schatting 95 % van de slachtoffers zich bijstaan door een juridisch adviseur dan wel een rechtsbijstandsverzekeraar, vakbond of een gespecialiseerde jurist in letselschaden. Aangezien de bepaling en afhandeling van een letselschade een ingewikkeld en tijdrovend proces is, is het voor slachtoffers of nabestaanden verstandig en prettig dit werk uit handen te

wettelijke rente

Wettelijke Rente

Een schuldschuldenaar die niet op tijd een schuld betaalt is in bepaalde gevallen rente verschuldigd aan zijn schuldeiser. Dit ook voor schadeverzekeraars jegens verkeersslachtoffers. De wettelijke rente is geregeld in de artikelen 199 en 120 van Boek 6 van ons Burgerlijk Wetboek. Deze rente bedraagt sinds 2011 3% op jaarbasis en wordt jaarlijks door de

Mr. J.P. OrneeHome